Steder i Carrickmacross

IrlandCarrickmacross

10:51:46

Carrickmacross

Administrative Region:
County Monaghan
Befolkning:
5 032
Telefonopkald:
+353-42
Postnummer:
A81

Placering på kortet over Irland

Irland map SVG
Carrickmacross

Dyrehandel

Regnskab

Akvarium

Busstoppested

Stormagasin

📑 Carrickmacross alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkerePunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSkoleSkønhedssalonStormagasinSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøj